AGNESES OSĪTES PORTFOLIO

Zvērinātai advokātei Agnesei Osītei ir vairāk nekā 10 gadu profesionālā pieredze jurisprudencē – jurista un advokāta darbībā. Kopš 2006.gada viņa ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. A.Osīte 2001.gadā ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikācijas tiesību zinātnēs, savukārt 2008.gadā - maģistra grādu tiesību zinātnēs biznesa augstskolā „Turība.”

A.Osīte profesionālo karjeru uzsāka 1998.gadā valsts notāres darbā LR Uzņēmumu reģistrā. No 2000.gada viņa pildīja juriskonsulta pienākumus VAS „Latvenergo”, bet no 2002.gada ieņēma vadošus amatus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Juridiskajā departamentā.

Meklējot arvien jaunus izaugsmes attīstības ceļus, A.Osīte kļuva par juristi akciju sabiedrībā „Latvijas Neatkarīgā televīzija”. Savukārt no 2004.gada viņa uzsāka juristes darbu „Advokāta E.Radziņa birojā”. Šajā laikā tika iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs un nodots zvērināta advokāta zvērests, tādejādi kļūstot par vienu no vadošajiem advokātiem Egīla Radziņa birojā.

2011.gadā dibināts „Zvērinātas advokātes Agneses Osītes birojs”, lai turpinātu jaunā kapacitātē sniegt klientiem individuālas juridiskās konsultācijas, ņemot par pamatu līdzšinējo profesionālo izaugsmi un zināšanas, kas gūtas ilggadējā darba pieredzē Latvijas un starptautiska mēroga juridiskās kompetences lietās, kā arī tika attīstītas ciešā sadarbībā ar vienu no Latvijas jurisprudences nozares līderiem – advokātu E.Radziņu.

Advokātes darba valodas ar klientiem ir latviešu, angļu, krievu un poļu, kas tādejādi stiprina kopējās sadarbības kvalitāti ar klientiem un iespējas skatīt juridiskās lietas arī starptautiskā kontekstā pēc nepieciešamības. A.Osīte sniedz klientiem juridisko palīdzību LR Civilprocesa lietās ar padziļinātu specializāciju Saistību tiesībās, Īpašumu lietās un Administratīvajās tiesībās.