• "Zvērinātas advokātes Agneses Osītes birojs" piedāvā ne tikai vienreizējas konsultācijas, bet arī juridiskos ārpakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības līgumiem. Tādejādi kompetenta advokāta konsultācijas un pārstāvība tiesās tiek nodrošināta pastāvīgi un operatīvi - pēc nepieciešamības un savstarpēji vienojoties.
  • Birojs nodrošina juridisko un fizisko personu pārstāvību pirmstiesas un tiesas procesos visās Latvijas Republikas tiesu instancēs. Tāpat klientiem tiek nodrošināta pārstāvība arī starptautiskās šķīrējtiesās.
  • Biroja juridisko pakalpojumu cenas tiek noteiktas, individuāli vienojoties - atkarībā no konsultāciju apjoma, lietas specifikas un darba uzdevumiem, tajā skaitā pārstāvības tiesu instancēs.