- Dažāda rakstura saimniecisko līgumu sagatavošana;

- Darījumi ar nekustamo īpašumu, tai skaitā pirmpirkuma un izpirkuma tiesību realizācija, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšana;

- Darba tiesības - darba ņēmēju un darba devēju interešu pārstāvība;

- Klientu pārstāvība tiesās dažādu civiltiesisku strīdu risināšanā, tai skaitā parādu piedziņa, nekustamā īpašuma izpirkšana;

- Juridisku atzinumu sastādīšana.