- Valsts un pašvaldību iestāšu lēmumu apstrīdēšana, tai skaitā, privatizācijas procesa ietvaros, konkurenci reglamentējošo normu pārkāpumos;

- Privātpersonu darījumi ar valsts un pašvaldību iestādēm;

- Valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvība tiesās.