"Zvērinātas advokātes Agneses Osītes birojs" sniedz juridisko palīdzību šādās tiesību nozarēs:

- Civiltiesības

- Komerctiesības

- Administratīvās tiesības